Օգնել

divider
100   ֏
200   ֏
500   ֏
1000   ֏
3000   ֏
5000   ֏
( Հայկական դրամ ), 1 $ ≈ 500 ֏

Ստացողի անունը` ՖՈՆԴ 100 ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ստացողի հաշվեհամարը` 1930055028130100

Շահառու բանկ՝ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Երեւան, Հայաստան

Շնորհակալ ենք մեծահոգության համար