Հաշվետվություն

divider

1. Փոխանցում Սիթի օֆ Սմայլ Սուսաննա Խաչատրյանին բուժմանը 13 տարեկան, Մարկ Բաղդասարյանի բուժմանը 3 տարեկան, Միքայել Ադամյանի բուժմանը 4 տարեկան Վահրամ Գասպարյանի բուժմանը 6 տարեկան Գարիկ Փիրոյանի բուժմանը 7 տարեկան Տիգրան Մեհրաբյանի բուժմանը 11 տարեկան: 420.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Դավինյան Աղվանի համար 440.000 ՀՀ դրամ

3. Դեղորայքային բուժում Տաթև Գալստյանի համար 100.000 ՀՀ դրամ

Նոյեմբեր

1. Աշխատակիցների եկամտային հարկ 125.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Պապիկյան Սուսաննայի համար 10.000 ՀՀ դրամ

Ապրիլ

1. Դեղորայքային բուժում Նորա Քանարյանին 230.000 ՀՀ դրամ

Մարտ

1. Քիմիատերապիայի կուրս Պապիկյան Սուսաննայի համար 110.000 ՀՀ դրամ

Փետրվար